Ponuka stránky

Dôležité informácie

Paušálne poplatky za stravu v školskej jedálni v školskom roku 2018/2019:

Materská škola..................................................................................29,50 €/mes.

Žiaci I. stupňa..................................................................................24,60 €/mes.

Žiaci II. stupňa.................................................................................25,75 €/mes.

Desiata..........................................................................8,46 €/mes. (od 1.10.2018)

 

Odhlásenie z obedov

Žiakov je možné z obedov odhlásiť prostredníctvom emailovej správy (treba uviesť meno a priezvisko, triedu). Telefonicky počas každého pracovného dňa do 15:00. Ak dieťa ochorie počas víkendu, je ho možné odhlásiť aj z pondelňajšieho obeda v prípade, že kontaktujete vedúceho jedálne v pondelok do 7:00 hod.

 

Kontakt

Vedúci jedálne: Miloš Zanco

Telefónne čislo: 033/55 49 010

email: jedalenruzindol@gmail.com

Platby za stravu v školskej jedálni: SK 94 5600 0000 0010 7978 6003

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ružindol
    Ružindol 3, 919 61
  • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
    MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria