• Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vitajte na stránke školy
    • Vyjadrenie podpory súčasnému riaditeľovi ZŠ s MŠ Ružindol
     • Vyjadrenie podpory súčasnému riaditeľovi ZŠ s MŠ Ružindol

      Vážení rodičia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci základnej školy vyjadrili písomnou formou podporu súčasnému riaditeľovi ZŠ s MŠ Ružindol PaedDr. Ivanovi Kovačocymu. Z celkového počtu 34 zamestnancov ZŠ sa rozhodlo svojim podpisom vyjadriť súhlas so znením textu 27 zamestnancov (ďalší dvaja s textom súhlasili, odmietli ho však z osobných dôvodov podpísať). Mená podpísaných nemôžeme na našej stránke zverejniť. Znenie celého dokumentu si môžete prečítať po kliknutí na odkaz.

    • Odovzdávanie vysvedčenia - 30.6.2020
     • Odovzdávanie vysvedčenia - 30.6.2020

      Vážení rodičia, venujte prosím pozornosť oznamu, ktorý sa týka posledného školského dňa. V utorok 30.6.2020 príde autobus pre deti do Bieleho Kostola o 7:30 hod. Vysvedčenia budú žiakom odovzdané o 8:00 hod. Autobus so žiakmi odíde naspäť do Bieleho Kostola o 9:00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

    • Obnovené vyučovanie od 22.6.2020
     • Obnovené vyučovanie od 22.6.2020

      Vážení rodičia a žiaci, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu. Od 22.6.2020 (pondelok) bude obnovená školská dochádzka na báze dobrovoľnosti pre žiakov 6. až 9. ročníka. Nezabudnite po Školský autobus bude premávať v štandardnom režime. Hneď po príchode do školy je potrebné odovzdať triednym učiteľom čestné prehlásenie. Vyučovanie začína v bežnom čase o 7:40 hod. a bude trvať 4 vyučovacie hodiny (do 11:15 hod.), následne sa žiaci presunú na obed. Žiadame žiakov, aby si priniesli do školy prezuvky a hygienické vrecká s hygienickými potrebami. V utorok od 8:00 hod. sa uskutoční fotenie tried. Môžu sa ho zúčastniť aj žiaci, ktorí nie sú prihlásení na vyučovanie. V nasledujúcich dňoch prebehne odovzdávanie učebníc a upratovanie tried. O všetkom budú žiakov informovať priebežne triedni učitelia. Ďakujeme za pozornosť.

    • MŠ - predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2020/2021
     • MŠ - predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2020/2021

      Prosíme rodičov detí, ktoré boli prijaté na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 do MŠ Ružindol, aby dodali vyjadrenie lekára - Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Doručiť nám ho môžete poštou, osobne v MŠ a ZŠ, alebo vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na budove ZŠ. V prípade, že ste tak už urobili, duplicitne toto tlačivo odovzdávať netreba. Ďakujeme za spoluprácu.

    • Obnovenie školskej dochádzky
     • Obnovenie školskej dochádzky

      Vážení rodičia, v pondelok 22.6.2020 bude obnovená školská dochádzka na báze dobrovoľnosti pre žiakov 6. až 9. ročníka. Žiadame Vás, aby ste vyplnili elektronickú prihlášku na vyučovanie a obedy (mám záujem.../nemám záujem...). Prihláška Vám bola odoslaná prostredníctvom Edupage. V prípade, že sa tak nestalo, môžete ju otvoriť aj po kliknutí na odkaz (prihláška sa Vám zobrazí po zadaní prihlasovacích údajov).
      Žiadame rodičov žiakov, ktorí budú prihlásení na vyučovanie, aby vyplnili čestné vyhlásenie (dokument nájdete pod textom). V prvý deň príchodu do školy ho budú žiaci povinní odovzdať svojim triednym učiteľom. Ďakujeme za porozumenie.

  • Prihlásenie

  • Odporúčané sady

  • Kedy nám zvoní

   Streda 12. 8. 2020
  •  7:40 -  8:25       I. hodina

    8:35 -  9:20      II. hodina

    9:30 - 10:15     III. hodina

   10:30 - 11:15    IV. hodina

   11:25 - 12:10     V. hodina

   12:20 - 13:05    VI. hodina

   Obedňajšia prestávka

   13:35 - 14:20    VII. hodina

   14:25 - 15:10   VIII. hodina


  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výcvik
   • MŠ - O Smolíčkovi
   • MŠ - Vianočné tvorivé dielne
   • Mikuláś v MŠ
   • MŠ - Trnavské múzeum
   • MŠ - Katarínska zábava
   • Turistický krúžok - Banská Štiavnica
   • MŠ - Koncert ľudovej hudby
   • Deň materských škôl