Ponuka stránky

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 21.3.2018 (v stredu) udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre žiakov II. stupňa z dôvodu organizácie Testovania žiakov IX. ročníka. 

 • Hollého pamätník

  Dňa 13.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník na našej škole. Prinášame Vám výsledky a fotografie z tejto súťaže.

 • Divadielko: Polepetko

  Dňa 12.3.2018 sa uskutočnilo v materskej škole divadielko s názvom Polepetko, ktoré pobavilo našich malých škôlkarov. Prinášame Vám fotografie z tohto predstavenia.

 • Rekonštrukcie

  Počas chrípkových a jarných prázdnin sa v škole naplno pracovalo. Pohybovalo sa tu viacero robotníkov, ktorí sa postarali o zveľadenie školských priestorov. Bola vytvorená nová kancelária. Vykonala sa rekonštrukcia stropu a vstupného schodiska. Pozrite si fotky z týchto úprav.

 • Nové termíny súťaží!!!

  Upozorňujeme, že školské kolo recitačnej súťaže "Hollého pamätník" sa uskutoční 13.3.2018 (v utorok) o 13:30 hod. Školské kolo súťaže "Putujeme za ľudovou piesňou" sa uskutoční 19.3.2018 (v pondelok) o 13:30 hod.

 • Hollého pamätník

  Školské kolo recitačnej súťaže "Hollého pamätník" sa prekladá z 26.2.2018 na neurčito. Nový termín bude zverejnený dodatočne.

 • Vyhlásenie chrípkových prázdnin

  Riaditeľ základnej školy v Ružindole podľa § 5, odstavec 2, písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa metodického usmernenia č. 15/2005-R rozhodol o prerušení prevádzky v Základnej škole Ružindol odo dňa 26.2.2018 až do 2.3.2018. Prevádzka školy bude zahájená po jarných prázdninách, ktoré sa začínajú 5.3.2018 a trvajú do 9.3.2018. Nástup do školy je 12.3.2018.

 • Zápis detí do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019

  Riaditeľ ZŠ s MŠ Ružindol, PaedDr. Ivan Kovačocy oznamuje rodičom, že zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v priestoroch základnej školy v termínoch 5. a 6. apríla 2018 od 14:00 hod. do 18:00 hod. Zápis sa týka školského obvodu ZŠ s MŠ Ružindol - obce Ružindol, Biely Kostol a Borová.

 • Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2018/2019

  Riaditeľ ZŠ s MŠ Ružindol, PaedDr. Ivan Kovačocy, v súlade s § 20 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 2/2015 a po dohode so zriaďovateľom, pozýva rodičov na zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019. Zápis sa týka školského obvodu ZŠ s MŠ Ružindol. Zápis sa uskutoční v materskej škole v Ružindole č. 318, v termínoch 23. až 27. apríla 2018, v priebehu prevádzkovej doby od 8:00 do 17:00 hod.

 • MŠ bude zatvorená!!!

  Z dôvodu vysokej chorobnosti, riaditeľ ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že v dňoch 15.2.2018 a 16.2.2018 bude prevádzka MŠ prerušená. Obnovená bude od pondelka 19.2.2018.

 • Darujte nám 2%

  Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Bosoráčik. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ďakujeme.

  Sprievodný list
  Vyhlásenie o preukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

   

 • Mimoriadne rodičovské združenie v triedach VI. ročníka a informácie o LVVK

  Dňa 13.2.2018 (v utorok) o 16:00 hod. sa uskutoční mimoriadne rodičovské združenie v triedach VI.A a VI.B. Žiadame všetkých rodičov žiakov z daných tried o účasť.

  Následne o 16:30 hod. dostanú rodičia prihlásených detí bližšie informácie týkajúce sa lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu.

 • Čítanie knihy s Bibianou Ondrejkovou

  Milí žiaci, do našej školy príde predstaviť svoju knihu známa slovenská herečka, moderátorka a autorka kníh pre deti Bibiana Ondrejková. Viac informácií sa dočítate po kliknutí na odkaz.

 • Návrat k vianočným sviatkom

  Aj keď je po Vianociach, radi by sme Vám pripomenuli atmosféru týchto najkrajších sviatkov roka. Prinášame vám fotky z vianočných trhov, taktiež fotky a video z posledného školského dňa pred prázdninami. :)

 • Šťastné a veselé Vianoce a P.F. 2018

  Rodičom, zákonným zástupcom detí a žiakom želá vedenie ZŠ s MŠ, učitelia a ďalší zamestnanci školy šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do Nového roka 2018. Po prázdninách sa znovu v škole stretneme 8.1.2018 (v pondelok).

 • Nezaplatené školné v ŠKD!!!

  Riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Ivan Kovačocy žiada rodičov, aby urýchlene uhradili poplatky  za ŠKD. Meno dieťaťa s nezaplateným poplatkom nájdete po kliknutí na odkaz.

 • Nezaplatené školné v MŠ!!!

  Riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Ivan Kovačocy žiada rodičov, aby urýchlene zaplatili školné. Zoznam detí s nezaplateným školným nájdete po kliknutí na odkaz.

                

 • Svätý Mikuláš v ZŠ

  Svätý Mikuláš zavítal aj medzi našich školákov a rozdal im spoločne s anjelom a čertom sladké dobroty. Video a fotky Vám prinášame trošku neskôr. Dúfame, že sa Vám budú páčiť.

 • Prerušenie prevádzky MŠ

  Rodičom a zákonným zástupcom detí oznamujeme, že prevádzka MŠ bude počas vianočných sviatkov prerušená. Viac sa dočítate v ozname.

 • Svätý Mikuláš v MŠ

  Za našimi škôlkarmi prišiel minulý týždeň svätý Mikuláš. Tí sa jeho návšteve veľmi potešili. Sv. Mikuláš bol rád, že deťom rozžiaril očká a mohol im dať balíčky so sladkosťami za to, že celý rok poslúchali. Prinášame Vám fotky a video.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ružindol
  Ružindol 3, 919 61
 • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
  MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria