Ponuka stránky

Rada školy Zápisnica Štatút rady školy Výročná správa

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Ružindol, 919 61 Ružindol

 

 

Rada školy má 11 členov

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov

 • Mgr. Anna Pokrývková
 • Mgr. Anna Pišková

jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy

 • Miloš Zanco

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy

 • Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. - predseda rady školy
 • Ing. Denisa Moncmanová
 • Ing. Miroslava Rožníková
 • Marianna Svrčeková

 štyria delegovaní zástupcovia zriadovateľa

 • Erika Čáliková
 • Stanislava Konečná
 • Svetlana Szudová
 • Ing. Andrej Rubint

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ružindol
  Ružindol 3, 919 61
 • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
  MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria