Ponuka stránky

Predmety a vyučujúci

II. Stupeň - šk. rok 2017/2018

 

Anglický jazyk (ANJ) - Mgr. Jana Branišová, Mgr. Zuzana Galgóciová, Mgr. Alena Ištvancová, Ing. Renáta Prekopová

Biológia (BIO) - Mgr. Estera Rábarová

Dejepis (DEJ) - Mgr. Erik Lang

Etická výchova (ETV) - PaedDr. Kristína Pániková, Mgr. Veronika Sučáková

Fyzika (FYZ) - Mgr. VIliam Malovec

Geografia (GEG) - Mgr. Estera Rábarová, Mgr. Klaudia Tajcnárová

Hudobná výchova (HUV) - Mgr. Klaudia Tajcnárová

Chémia (CHEM) - Mgr. Estera Rábarová

Informatika (INF) - Mgr. Miloš Čajkovič, Mgr. Erik Lang

Matematika (MAT) - Mgr. Jana Branišová, Mgr. Viliam Malovec, Mgr. Anna Pokrývková

Náboženská výchova (NBV) - Mgr. Denisa Wagnerová

Nemecký jazyk (NEJ) - Mgr. Klaudia Tajcnárová

Občianska náuka (OBN) - Mgr. Erik Lang, Mgr. Klaudia Tajcnárová

Slovenský jazyk (SJL) - Mgr. Zuzana Galgóciová, PaedDr. Kristína Pániková

Technika (TECH) - Mgr. Ivan Kovačocy, Mgr. Lucia Procházková, Mgr. Estera Rábarová

Telesná a športová výchova (TSV) - Mgr. Ľubica Čambálová, PaedDr. Ivan Kovačocy, Mgr. Viliam Malovec, Mgr. Mária Peciarová, Mgr. Anna Pokrývková

Výchova umením (VYU) - Mgr. Veronika Sučáková, Mgr. Klaudia Tajcnárová

Výtvarná výchova (VYV) - Mgr. Zuzana Hrubšová, Mgr. Lucia Procházková, Mgr. Lenka Trokanová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ružindol
    Ružindol 3, 919 61
  • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
    MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria