Ponuka stránky

Výzvy

 

 

Číslo

Dátum

Názov výzvy

Predpokladaná lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky

Poznámka

Vyhodnotenie

V1/2016

18.5.2016

Výzva na predloženie ponúk – Škola v prírode – ubytovanie a strava - termín konania od 20.06.2016 do 24.06.2016 a v dňoch 25.06.2016 do 29.06.2016

v súlade s legislatívnymi lehotami

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk dňa 31.5.2016 do 12.00 h.

 
V2/2016 22.11.2016

Výzva na predloženie ponúk --Lyžiarsky kurz -- ubytovanie, strava a ski pas- termín konania od 13.02.2017 do 17.02.2017 a  v dňoch od 26.02.2017 do 03.03.2017

v súlade s legislatívnymi lehotami Uplynutie lehody na predkladané ponúk dňa 22.12.2016 do 12.00 h.  
V3/2016 22.11.2016 Výzva na predloženie ponúk -- Škola v prírode -- ubytovanie a strava - termín konania od 01.05.2017 až 05.05.2017 a v dňoch 05.06.2017 až 09.06.2017 v súlade s legislatívnymi lehotami Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk dňa 22.12.2016 do 12.00 h.  
V1/2017 9.10.2017 Výzva na predloženie ponúk -- Škola v prírode -- ubytovanie a strava - termín konania jún 2018 (od 04.06.2018 až 15.06.2018); rozsah 5 dní v súlade s legislatívnymi lehotami Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk dňa  30.11.2017 do 12.00 h. Vyzva_SVP_2018(1).pdf
V2/2017 9.10.2017

Výzva na predloženie ponúk --- Lyžiarsky výcvik---ubytovanie, strava, SKI pas - termín konania 9.1.2018-28.2.2018, rozsah 5 dní

v súlade s legislatívnymi lehotam Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk dňa 30.11.2017 do 12.00 h. Vyzva_LVVK_2018.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ružindol
    Ružindol 3, 919 61
  • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
    MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria