Ponuka stránky

Charakteristika školy

Charakteristika_skoly.doc

Školský vzdelávací program (ŠkVP) pre primárne i pre nižšie sekundárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017 korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 a ISCED 2. Štátny vzdelávací program je zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Inovovaný ŠkVP je platný od 1.9.216.

Učebné osnovy tvoriace súčasť ŠkVP sú v zmysle §7 odst.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov k dispozícií pre verejnosť v papierovej a elektronickej podobe v riaditeľni školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ružindol
    Ružindol 3, 919 61
  • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
    MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria