Ponuka stránky

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Hrubšová
Učebňa I.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Trokanová
Učebňa I.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Čambálová
Učebňa II.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Sučáková
Učebňa II.B
3. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Peciarová
Učebňa III. trieda
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Procházková
Učebňa IV.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Schrimplová
Učebňa IV.B
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Branišová
Učebňa V.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erik Lang
Učebňa V.B
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Pokrývková
Učebňa VI.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Kristína Pániková
Učebňa VI.B
7. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Galgóciová
Učebňa VII. trieda
8. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Estera Rábarová
Učebňa VIII. trieda
9. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viliam Malovec
Učebňa IX. trieda

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ružindol
    Ružindol 3, 919 61
  • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
    MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria