Ponuka stránky

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Ružindol
Email školy: skolaruzindol@gmail.com
Email MŠ Ružindol: msruzindol@gmail.com
Telefón: ZŠ Ružindol - 033/5549 402
MŠ Ružindol - 033/5549 185
Adresa školy: Ružindol 3, 919 61
IČO: 36090344
DIČ: 2021496477
Školská jedáleň: Telefón: 033/5549 010
Platby za stravu ŠJ: SK 94 5600 0000 0010 7978 6003
Platby - školné (ŠKD+ MŠ): SK 46 5600 0000 0010 7978 9001

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ružindol
    Ružindol 3, 919 61
  • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
    MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria