Ponuka stránky

             

Základná škola s materskou školou Ružindol      

                 

             Súčasná budova základnej školy v obci Ružindol bola vystavená v rokoch 1930-1931. Do užívania bola odovzdaná 22. septembra 1931. Nedávno sme teda oslávili  jej 80. výročie. Budovu dala vystaviť obec. Pri budove školy boli v ďalších rokoch postavené ďalšie budovy - školská jedáleň, dielne a telocvičňa. Školu navštevuje v školskom roku 2014/2015 celkom 183 žiakov. Do prvého ročníka je zapísaných 30 žiakov. Základná škola tvorí jeden právny subjekt s materskou školou. Súčasťou ZŠ s MŠ je aj teraz:

  • školská jedáleň pre 150 stravníkov

  • školský klub detí s tromi oddeleniami pre 70 žiakov I. stupňa ZŠ.

Okrem toho má škola zriadené odborné učebne pre cudzie jazyky, informatiku a informatickú výchovu a novú multimediálnu učebňu na vyučovanie prírodovedných predmetov s interaktívnou tabuľou. Materská škola je vzdialená od ZŠ cca 500 m a má tiež svoju školskú jedáleň. Počet  detí v MŠ je 70.

 Od septembra 2012 pôsobí na našej škole pobočka ZUŠ Hlohovec. V hudobnom odbore sa vyučujú predmety: hra na klavíri a hra na husliach. Základnú umeleckú školu navštevuje cca 30 žiakov školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ružindol
    Ružindol 3, 919 61
  • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
    MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria